Genieten in een mooie landelijke omgeving!

  • Zwembad Wisselschlust Peursum
  • Tuin Wisselschlust Peursum
  • Omgeving Wisselschlust Peursum
  • Tuin Wisselschlust Peursum
  • Zwembad Wisselschlust Peursum
  • Zwembad Wisselschlust Peursum2
  • Zwembad Wisselschlust Peursum3

Theo en Ike Peursum

Theo en Ike Peursum                   Samserai

 

 

Veenweg 7                                     KvK 73072206
8162 RJ Epe                                   AGB 41782787
Telefoon: 0578-627770
Mobiel: 06-47776179

 

TheoenIke

Overige contacten:                                   Klachtenportaal Zorg in Enkhuizen

                                                                                                                                                                                                   .

Privacyverklaring

Samserai, gevestigd aan Veenweg 7, 8162 RJ Epe, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:
https:www.samserai.nl 
+31-578 627770 
De heer T.C. Peursum is de Functionaris Gegevensbescherming van Samserai 
Hij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Samserai verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Samserai verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- godsdienst of levensovertuiging 
- gezondheid
- strafrechtelijk verleden
- burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Samserai verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling.
- Contact met U op te nemen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Samserai verwerkt persoonsgegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en  de gegevens die wij nodig hebben voor de verantwoording aan de gemeenten i.v.m. de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. 

Geautomatiseerde besluitvorming
Samserai neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Samserai bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn voor facturen van zeven jaar. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Samserai deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Samserai gebruikt geen technische, functionele en analytische cookies. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Samserai en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Samserai wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Samserai neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. In geval er toch aanwijzingen zijn die op een mogelijk datalek duiden, wordt de toegang naar de cloudopslag geblokkeerd en de Autoriteit Persoonsgegevens geïnformeerd. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de heer T.C. Peursum via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

DEFheide

Theo en Ike Peursum

Contact

Veenweg 7
8162 RJ Epe
Telefoon: 0578-627770
Mobiel: 06-47776179

Certificaat